NAVOM Slovakia s.r.o.

Hydroizolácia
Ochrana betónu
Sanácia muriva a betónu

Vitajte na stránkach spoločnosti NAVOM Slovakia s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia a aplikácia

Antikorózneho a vodotesného systému NAVOM

Ako samostatná certifikovaná firma existujeme od r. 2000 a za tento čas sme boli vystavení rôznym technologickým a pracovným situáciám, vďaka ktorým sme nazbierali dostatok skúseností, ktoré Vám vieme ponúknuť vo forme osvedčenej technológie a pracovnej disciplíny.

Systém NAVOM so svojimi technickými parametrami, ktoré sú overené v praxi od r. 1972 a hygienickým atestom pre styk s pitnou vodou je ideálnym ochranným a izolačným prvkom, ktorý má využitie vo všetkých odvetviách stavebníctva :

- v priemyselnom staviteľstve
- v inžinierskom staviteľstve
- v pozemnom staviteľstve
- v energetike